PazinimuiKiementas


Turistams


Giedraičiai pirmą kartą paminėti 1338 m. kryžiuočių kronikose. Giedraičius 1373 m. ir 1375 m. nusiaubė kalavijuočiai. Šis miestelis yra dar dabar tebegyvenančios kunigaikščių Giedraičių giminės kilmės vieta. Kiemento ežeras čia egzistuoja kaip epicentras, į vakarus nuo jo yra išsidėstęs Giedraičių miestas, į rytus nuo jo - buvusi pilis - dabartinis Piliakiemių piliakalnis.

XX a. pradžioje lenkų okupantai suklupo ties Giedraičiais, kur juos sustabdė aktyviai už Lietuvą kovojusieji kariai. Žuvę kariai 1933 metais buvo iškilmingai palaidoti miestelio kapinėse, jiems atminti buvo pastatytas paminklas pagal dailininko Antano Jaroševičiaus (1870-1956) projektą.

Šalia bažnyčios stovi XIX a. viduryje pagal Vilniaus universiteto profesoriaus K.Gregotovičiaus projektą pastatyta įdomi klasicizmo stiliaus varpinė,specialiai prie jos pritaikyta tvora, vartai. Atkūrus Nepriklausomybę, tai šen, tai ten išaugo kryžiai, koplytstulpiai, kiti paminklai partizanams, tremtiniams atminti, Giedraičių istorijos faktams prisiminti.


Legenda

Maršrutai

Poilsiui

Pažinimui

Žvejui