D.U.K


Draugiškumas ir socialinė atsakomybė

VARTOJIMO NUOMOS SUTARTIS

Atvykus į susitikimo vietą, prieš išklausant saugaus elgesio vandenyje instruktažą, pasirašoma vartojimo nuomos sutartis. Sutartimi ,,Be Pelekų" jums suteikia teisę laikinai atlygintinai naudotis pageidaujama įranga. Nuomininkas įsipareigoja nuomotus daiktus naudoti tik pagal šią sutartį ir pilnai prisiima atsakomybę už save ir savo veiksmus. Atsiskaitymas grynaisiais pinigais atvykus į sutartą vietą, prieš pasirašant vartojimo nuomos sutartį. Būkime draugiški ir socialiai atsakingi!

Nuomos sutartį galite peržvelgti apačioje.

 

Irklenčių nuomos sutartis
Irklenčių nuomos sutartis