Daily Archives: 22 birželio, 2017


TuristamsIstoriniuose šaltiniuose Molėtai pirmąkart minimi 1387 m., kai Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila juos padovanojo Vilniaus vyskupijai aukštaičių pakrikštijimo ir Vilniaus vyskupijos įsteigimo proga.Apie 1517 m. įsteigtas Molėtų dvaras, jame veikė alaus ir spirito daryklos. Prieš 1522 m. pastatyta Molėtų bažnyčia. XVI a. pradžioje įkurtas vyskupo dvaras. 1539 m. Molėtai jau […]

PažinimuiPastovis

Legenda apie ežerą          Tai buvo tą nelaimingųjų metų vasarą. Vieną dieną atėjusio Dievo tarno rankos vandeniu užpylė šventą Molėtų kaimo židinį, kurį saugojo ir kurstė vaidilutė Siesartis ir jos draugės. Mergina suriko iš siaubo ir pykčio ir puolė grobstyti pelenus, o gal dar užsiliko kibirkštėlė? Gal […]

LegendaPastovis